Přednáška pro veřejnost: 15. listopadu v 17:30 hodin - Mgr. Iva Blablová - MYŠLENKOU TVOŘÍME REALITU

www.knihovna-repiste.cz

Historie knihovny v Řepištích PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Červenec 2009 13:18
Z historie knihovny v Řepištích
(Podnět k založení knihovny v Řepištích dal v roce 1919 Jan Musálek)
 • 1965    Budování střediskového systému v okrese Frýdek-Místek.
 • 1974    O knihovnu v Řepištích se starala frýdecká knihovna (do roku 1982)
 • 1978    Rada Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku schválila zavedení centrálního  řízení knihoven v okrese Frýdek-Místek.
 • 1982    Od 1.ledna začala plnit funkci Střediskové knihovny pro Místní knihovnu v Řepištích Městská knihovna VRATIMOV.V knihovnách Horní Datyně, Řepiště a Žabeň se začalo s cirkulací knihovního fondu.
 • 1992    Dochází k delimitaci Okresní knihovny ve Frýdku-Místku.
 • 1993    Městská knihovna VRATIMOV se stala příspěvkovou organizací založenou Městem Vratimov ( nadále se stará i o knihovnu v Řepištích).
 • 1993    Okresním úřadem byl pro MěK VRATIMOV a její knihovny pořízen první počítač. (zpracovávání nových knih pomocí knihovního programu LANius).
 • 1999    Stěhování knihovny do Domu zahrádkářů.
 • 2000    Stěhování knihovny z Domu zahrádkářů do rekonstruovaného Obecního úřadu
 • 2001    Byla ukončena retrokonverze knižního fondu v Řepištích.
  Březen - "spuštění" automatizovaného výpůjčního systému.
  Prosinec - knihovna připojena k Internetu.
 • 2002    MěK VRATIMOV byla pověřena výkonem regionálních funkcí také pro MKŘEPIŠTĚ
 • 2006    Přechod z knihovního systému LANius na Clavius.
 

Adresa

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Mírová 178
739 31 Řepiště
telefon: 558 637 136
knihovna.repiste@atlas.cz

Knihovnice: Marika Zajíčková

Návštěvnost

TOPlist

msk